.

.


ایمیل مدیر :RSS
نام آزمایش: تست حلاليت و شناسايي آلدئيدها و كتون ها
موضوع : گزارشکار جداسازی ترکیبات آلی
نویسنده معین تاریخ ارسال یکشنبه 24 اردیبهشت1391 در ساعت 18:28

خلاصه آزمایش: 

ما 4 مجهول داريم كه براي همه آنها ابتدا تست حلاليت انجام مي دهيم. در ادامه اين مجهولات را با روش هاي يدوفرم و تولنز و سديم بي سولفيت شناسايي مكنيم و نتايج را يادداشت مي كنيم

ادامه ی مطلب ...
.:: ::.
نام آزمایش: تست حلاليت و شناسايي الكل ها و فنل ها
موضوع : گزارشکار جداسازی ترکیبات آلی
نویسنده معین تاریخ ارسال یکشنبه 24 اردیبهشت1391 در ساعت 18:12

   خلاصه آزمایش: در ابتدا ما سه ماده مجهول و فنل را به صورت  پودر داريم. براي هر كدام از آنها تست حلاليت را انجام مي دهيم.بعد در ادامه آنها را با Br2 و FeCl3 شناسايي مي كنيم و مشاهدات خودمان را يادداشت مي كنيم. بعد به سراغ الكل ها مي رويم كه دو تا از آنها مجهول بوده و يكي اتانول و ديگري ايزو بوتيل الگل مي باشد كه توسط تست جونز و لوكاس آنها را هم شناسايي مي كنيم و مشاهدات خودمان را دوباره يادداشت مي كنيم تا بفهميم جزء كدام مواد هستند ونام آنها چيست.    

ادامه ی مطلب ...
.:: ::.
نام آزمایش: تست حلاليت مواد و شناسايي آنها
موضوع : گزارشکار جداسازی ترکیبات آلی
نویسنده معین تاریخ ارسال یکشنبه 24 اردیبهشت1391 در ساعت 17:53

           

 

 

  

 خلاصه آزمایش: در ابتدا دو ماده معلوم بنام B-نفتول و اسيد بنزوئيك را تست حلاليت انجام مي دهيم.بعد در ادامه سه مجهول وجود دارد كه آنها را هم مانند دو معلوم قبلي تست حلاليت انجام مي دهيم. كه طبق جدولي كه در دستور كار وجود دارد مي توانيم مواد مجهول مورد نظر را شناسايي كنيم.

 

    

    

       

ادامه ی مطلب ...
.:: ::.
پلاریمتری
موضوع : گزارشکار شیمی فیزیک2
نویسنده معین تاریخ ارسال سه شنبه 10 خرداد1390 در ساعت 22:27

ادامه ی مطلب ...
.:: ::.
PH متري 1-(باز قوي توسط اسيد قوي) 2 -(تيتراسيو اسيد سه ظرفيتي
موضوع : گزارشکار شیمی تجزیه2
نویسنده معین تاریخ ارسال سه شنبه 3 خرداد1390 در ساعت 20:32

ادامه ی مطلب ...
.:: ::.
: هدايت سنجي 1-(تيتراسيون اسيد قوي و باز قوي) 2-(تيتراسيون اسيد ضعيف و باز قوي)
موضوع : گزارشکار شیمی تجزیه2
نویسنده معین تاریخ ارسال سه شنبه 3 خرداد1390 در ساعت 20:28

ادامه ی مطلب ...
.:: ::.
محلول سازی
موضوع : گزارشکار شیمی تجزیه1
نویسنده معین تاریخ ارسال سه شنبه 3 خرداد1390 در ساعت 12:7

ادامه ی مطلب ...
.:: ::.
جذب سطحی اسید استیک روی زغال فعال
موضوع : گزارشکار شیمی فیزیک2
نویسنده معین تاریخ ارسال سه شنبه 3 خرداد1390 در ساعت 11:53

ادامه ی مطلب ...
.:: ::.
هدایت سنجی
موضوع : گزارشکار شیمی تجزیه2
نویسنده معین تاریخ ارسال سه شنبه 3 خرداد1390 در ساعت 11:45
 

ادامه ی مطلب ...
.:: ::.
آز تجزیه2
موضوع : گزارشکار شیمی تجزیه2
نویسنده معین تاریخ ارسال دوشنبه 2 خرداد1390 در ساعت 23:16
pHمتری

ادامه ی مطلب ...
.:: ::.
عناوین آخرین مطالب بلاگ من


.............. مطالب قدیمی‌تر >>


.:: Design By : wWw.Theme-Designer.Com ::.